Obchodní podmínky akademie.salesman.cz

 1. Obecná ustanovení
  1. Provozovatelem stránek akademie.salesman.cz je Radek Kučera, fyzická osoba podnikající – OSVČ, neplátce DPH, se sídlem Stradonice 55, 44001 Louny, IČO: 88370372 (dále jen „provozovatel“).
  2. Portál akademie.salesman.cz obsahují vzdělávací materiály jako jsou videa, audio soubory a s další materiály, které je možné přehrávat pouze na těchto internetových stránkách (dále jen „portál“).
  3. Studijní materiály jsou přístupné pouze uživatelům, kteří se na portále registrovali a koupili kurz.
  4. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah studijních materiálů a jejich dopad na jednotlivé uživatele.
  5. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost informací uváděných ve studijních materiálech.
  6. Provozovatel nenese zodpovědnost za možné výpadky portálu.
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo uživatelům kdykoliv ukončit členství, a to i bez udání důvodu.
  8. Je přísně zakázáno sdílet jakýkoli placený obsah dostupný na portále se třetími osobami. Zejména se to týká videí, audio souborů a dalších materiálů. 
  9. Veškerý obsah stránek je autorským dílem patřícím provozovateli. Je zakázáno jej upravovat, kopírovat, přeprodávat či dokonce vydávat za svůj.
 2. Objednávky a platby
  1. Provozovatel poskytuje placené online kurzy.
  2. Pro objednání těchto kurzů je třeba je třeba dobrovolně vyplnit objednávkový formulář a zadat do něj potřebné údaje.
  3. Předplatné pro fyzické osoby (jednotlivce) opravňuje přistupovat k placenému obsahu pouze tu fyzickou osobu, na níž je účet registrován.
  4. Předplatné pro právnické osoby umožňuje přistupovat k placenému obsahu těm jednotlivcům, kterým právnická osoba umožní přístup. Nesmí jich však být více než je sjednaná kapacita uživatelů.
  5. Objednávka se stává závaznou okamžikem jejího odeslání.
  6. Provozovatel umožňuje provést platbu za objednávku tímto způsobem:
  7. Dodání produktu je online a je zdarma, není-li výslovně uvedeno jinak.
 3. Garance vrácení peněz 
  1. Provozovatel umožňuje Uživateli odstoupit od Smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s kurzem nebude spokojen.
  2. Uživatel může garance vrácení peněz využít do 14 dnů od uhrazení ceny za kurz.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo odečíst z vrácené částky 500 Kč, za jeho nevratné náklady spojené s platbou a licencemi.
  4. Postup, jak požádat o vrácení peněz je uveden zde: salesman.cz/garance
 4. Reklamace
  1. V případě reklamace objednávky se může kupující obrátit na e-mail uvedený na stránce Kontakty.
  2. Reklamovat objednávku je možné nejpozději do 3 dnů od jejího provedení.
  3. O každé reklamaci rozhoduje provozovatel individuálně.
  4. Zjevně bezdůvodné reklamace nebo reklamace s úmyslem poškodit provozovatele nebudou uznány. Jedná se mimo jiné například o reklamace objednávek, kdy kupující užil předmětu objednávky, například shlédnul obsah kurzu a reklamací se snaží dosáhnout vrácení peněz.
  5. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.
 5. Ostatní ustanovení
  1. Provozovatel má právo stáhnout z portálu kterýkoliv kurz i bez udání důvodu.
  2. Provozovatel nenese odpovědnost za mylné informace v obsahu kurzů, webových stránek či dalších vzdělávacích materiálů.
  3. Registrace uživatele je dobrovolná.
  4. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit.
  5. Informace o zacházení s osobními údaji provozovatele jsou obsaženy v samostatném dokumentu.